E-Mail : info@ford-escort.cz

 
 
 
 


2 - Místné diagnostické kódy
 
10 Instrukční kód -test klapky/krátké otevření klapky
11 Všechny systémy OK
12 Klapkový měřič průtoku vzduchu 1 (VAF-1)
13 Snímač teploty motoru (ECT)
14 Snímač teploty klapkového měřiče průtoku vzduchu (VAT) nebo (ACT)
15 Snímač polohy škrtící klapky (TPS)
16 Klapkový měřič průtoku vzduchu 2 (VAF-2)
17 Snímač absolutního tlaku v sání (MAP)
18 Nízké napětí akumulátoru (VBATT)
19 Chyba paměti KAM
20 Oddělovací kód
21 Chybný signál zapalování (PIP) Porucha snímače rychlosti - jen 1,8 Diesel Turbo
22 Klapkový měřič průtoku vzduchu 1 (VAF-1) - příliš velké napětí
23 Snímač teploty motoru (ECT) - příliš velké napětí
24 Snímač teploty měřiče průtoku vzduchu (VAT) nebo (ACT)
25 Snímač polohy škrtící klapky (TPS) - příliš velké napětí
26 Klapkový měřič průtoku vzduchu 2 (VAF-2) - příliš velké napětí
27 Snímač absolutního tlaku v sání (MAP) -hodnota příliš vysoká
28 Snímač HEGO - bohatá směs
Snímač HEGO 1- bohatá směs - jen 2,0 DOHC 16V
29 Snímač HEGO 2- bohatá směs - jen 2,0 DOHC 16V
30 Identifikace modulu - 6-válcové motory
31 Porucha modulu
32 Klapkový měřič průtoku vzduchu 1 (VAF-1) - příliš nízké napětí
33 Snímač teploty motoru (ECT) - příliš nízké napětí
34 Snímač teploty vzduchu v měřiči průtoku (VAT) nebo (ACT)
35 Snímač polohy škrtící klapky (TPS) - příliš nízké napětí
36 Klapkový měřič průtoku vzduchu 2 (VAF-2) - příliš nízké napětí
37 Snímač absolutního tlaku v sání (MAP) - příliš nízká hodnota
38 Snímač HEGO - chudá směs
Snímač HEGO 1- chudá směs - jen 2,0 DOHC 16V
39 Snímač HEGO 2- chudá směs - jen 2,0 DOHC 16V
40 Neobsazeno
41 Klapkový měřič průtoku vzduchu 1 (VAF-1) -nereaguje na test
42 Klapkový měřič průtoku vzduchu 2 (VAF-2)/snímač MAP -nereaguje na test
43 Snímač polohy škrtící klapky (TPS) - nereaguje na test
44 Příliš pozdní odezva na příkaz testu krátkého otevření škrtící klapky
45 Snímač rychlosti vozidla (VSS)
46 Ventil řízení volnoběhu (ISC) - není dosaženo maximálních otáček
47 Ventil řízení volnoběhu (ISC) - není dosaženo minimálních otáček
48 Spínač volnoběhu (ITS) -jen motory CFI
Ventil řízení volnoběhu (ISC) všechny ostatní motory
49 Ventil recirkulace výfukových spalin (EGR)
50 Identifikace modulu pro tester STAR
51 Klimatizace zapnuta
52 Volící páka automatické převodovky v poloze ´D´
53 Nastavení oktanového čísla -servisní kabel 1 ukostřen (FO1)
54 Nastavení oktanového čísla -servisní kabel 2 ukostřen (FO2)
55 Nastavení volnoběhu (ISA) -servisní kabel ukostřen
56 Snímač klepání (KS)
57 Příliš rychlá odezva na příkaz testu krátkého otevření škrtící klapky
58 Srovnávání fází PIP/signál SPOUT (modul TFI)
59 Potenciometr seřizování CO (REMCO)
60 Začátek nastavení servisního režimu
61 Pokles výkonu -válec 1
62 Pokles výkonu -válec 2
63 Pokles výkonu -válec 3
64 Pokles výkonu -válec 4
65 Pokles výkonu -válec 5
Spínač brzdových světel (BOO) jen DOHC
66 Pokles výkonu -válec 6
Spínač kickdown (KDS) jen DOHC
67 Snímač teploty paliva (FT)
68 Regulační ventil tlaku plnícího vzduchu
69 Regulační ventil tlaku plnícího vzduchu
70 Konec seřizovacího režimu
71 Vzduchový ventil řízený pod tlakem (VAV), solenoid ventilu přidaného vzduchu
72 Elektronický podtlakový regulátor (EVR)/ventil EGR -jen 1,8 Diesel Turbo
Regulační ventil plnícího vzduchu (WCS)- jen 1,6 EFI Turbo
73 Odvzdušňovací ventil nádrže (CANP)
74 Sepnutý solenoid řazení 3/4 (jen DOHC)/palivové čerpadlo (FP)
75 Spojka měniče momentu (Cco)
76 Sepnutý spínač brzdových světel (BOO)-autom. přev.
77 Kickdown v činnosti
78 Nepůsobí tlakový spínač posilovače řízení
79-80 Neobsazeno
81 Elektronický převodník podtlaku (EVR)
82 Elektronický převodník tlaku (EPT) - napětí menší než minimální
83 Elektronický převodník tlaku (EPT) - napětí větší než minimální
84 Elektronický převodník tlaku (EPT) - příliš nízké napětí
85-90 Neobsazeno
91 Konektory snímačů HEGO 1 a 2 zaměněny
92-99 Neobsazeno
Pro návrat na hlavní menu, stiskněte velké logo Ford.