E-Mail : info@ford-escort.cz

 
 
 
 


3 - Místné diagnostické kódy
 
010 Oddělovač/instrukční kód
020 Instrukční kód
030 Instrukční kód
10 Nízký výkon válce 1
20 Nízký výkon válce 2
30 Nízký výkon válce 3
40 Nízký výkon válce 4
50 Nízký výkon válce 5
60 Nízký výkon válce 6
70 Nízký výkon válce 7
80 Nízký výkon válce 8
90 Srovnávací test válce OK
111 Všechny systémy OK
112 Snímač teploty nasávaného vzduchu (ACT) - nizká hodnota
113 Snímač teploty nasávaného vzduchu (ACT) - vysoká hodnota
114 Snímač teploty nasávaného vzduchu (ACT) - mimo rozsah
116 Snímač teploty motoru (ECT) nebyla dosažena provozní teplota - mimo rozsah
117 Snímač teploty motoru (ECT) nebyla dosažena provozní teplota - nízká hodnota
118 Snímač teploty motoru (ECT) nebyla dosažena provozní teplota - vysoká hodnota
121 Snímač polohy škrtící klapky - mimo rozsah
122 Snímač polohy škrtící klapky - nízká hodnota
123 Snímač polohy škrtící klapky - vysoká hodnota
124 Snímač polohy škrtící klapky - napětí vyšší než požadováno
125 Snímač polohy škrtící klapky - napětí nižší než požadováno
129 Snímač MAF nereaguje na test škrtící klapky
136 Snímač HEGO (lambda) - levý (chudá směs)
137 Snímač HEGO (lambda) - levý (bohatá směs)
139 Snímač HEGO (lambda) - levý (chudá směs)
144 Snímač HEGO (lambda)
157 Snímač MAF - nízká hodnota
158 Snímač MAF - vysoká hodnota
159 Snímač MAF - mimo rozsah
167 Snímač Tk nereaguje na test škrtící klapky
171 Snímač HEGO (lambda)
172 Snímač HEGO (lambda) - (chudá směs)
173 Snímač Hego (lambda) - (bohatá směs)
174 Snímač HEGO
175 Snímač HEGO (lambda) - pravý
176 Snímač HEGO (lambda) - pravý (chudá směs)
177 Snímač HEGO (lambda) - pravý (bohatí směs)
178 Snímač HEGO
179 Palivový systém (chudá směs)
181 Palivový systém (bohatá směs)
182 Palivo při volnoběhu (chudá směs)
183 Palivo při volnoběhu (bohatá směs)
184 Snímač MAF - výstupní hodnota vyšší než požadován
185 Snímač MAF - výstupní hodnota nižší než požadován
186 Ventil vstřikování (příliš dlouhé otevření)
187 Ventil vstřikování (příliš krátké otevření)
188 Snímač HEGO (lambda) - levý (chudá směs)
189 Snímač HEGO (lambda) - levý (bohatá směs)
191 Palivo při volnoběhu (chudá směs - levý snímač HEGO)
192 Palivo při volnoběhu (bohatá směs - pravý snímač HEGO)
194 Snímač HEGO (lambda)
195 Snímač HEGO (lambda)
211 Signál PIP (zapalování) byl nestálý nebo není vůbec
212 Obvod otáčkoměru
213 Obvod SPOUT
214 Snímač polohy vačkového hřídele
215 Zapalovací cívka EDIS 1
216 Zapalovací cívka EDIS 2
217 Zapalovací cívka EDIS 3
218 Obvod otáčkoměru mimo rozsah
222 Obvod otáčkoměru
226 Modul EDIS - špatný signál
227 Snímač polohy klikového hřídele/snímač rychlosti
228 Modul EDIS/vinutí zapalovací cívky 1
229 Modul EDIS/vinutí zapalovací cívky 2
231 Modul EDIS/vinutí zapalovací cívky 3
232 Primární obvod zapalovací cívky
233 Modul EDIS
234 Zapalovaci civka (IGC)
235 Zapalovaci civka (IGC)
236 Zapalovaci civka (IGC)
237 Zapalovaci civka (IGC)
238 Modul EDIS
239 Při startování se vyskytuje signál PIP
241 Chybné údaje autotestu modulu EECIV/EDIS
243 Zapalovací cívka
311 Systém přidaného vzduchu/systém vhánění vzduchu (nefunguje)
312 Systém přidaného vzduchu/systém vhánění vzduchu (neodchyluje,neodvracuje)
313 Systém přidaného vzduchu/systém vhánění vzduchu (nepřepouští)
314 Systém přidaného vzduchu/systém vhánění vzduchu (neúčinný)
315 Systém přidaného vzduchu/systém vhánění vzduchu
316 Systém přidaného vzduchu/systém vhánění vzduchu
326 Elektronický převodník tlaku (EPT) nízký signál/diferenciální tlakový spínač recirkulace výfukových spalin (DPFE)
327 Elektronický převodník tlaku (EPT)/diferenciální tlakový spínač recirkulace výfukových spalin (DPFE)/elektronický podtlakový regulátor(EVR)
328 Elektronický podtlakový regulátor (EVR) - nízká hodnota
332 Ventil EGR (neotvírá)
334 Elektronický podtlakový ventil (EVR) - vysoká hodnota
335 Elektronický převodník tlaku (EPT) signál mimo rozsah/diferenciální tlakový spínač recirkulace výfukových spalin (DPFE)
336 Příliš vysoká tlak spalin
337 Elektronický převodník tlaku (EPT) vysoký signál/diferenciální tlakový spínač recirkulace výfukových spalin (DPFE)/elektronický podtlakový regulátor(EVR)
338 Snímač teploty chaldícího média (ECT) - neohřál se
339 Snímač teploty chaldícího média (ECT) - přehřátý
341 Nastavení oktanového čísla (servisní kabel) ukostřen
411 Příliš nízké otáčky motoru při autotestu
412 Příliš vysoké otáčky motoru při autotestu
413 Regulační ventil volnoběhu ISC
414 Regulační ventil volnoběhu ISC
415 Regulační ventil volnoběhu ISC
416 Regulační ventil volnoběhu ISC
452 Snímač rychlosti vozidla (VSS)
511 Chyba paměti ROM
512 Chyba paměti RAM
513 Referenční napětí EEC-IV
519 Tlakový spínač posilovače řízení nebyl při autotestu aktivován
521 Tlakový spínač posilovače řízení není aktivován
522 Spínač Neutral/Drive (NDS)
523 Spínač Neutral/Drive (NDS)
528 Spínač spojky
536 Spínač brzdových světel nebyl při autotestu aktivován
538 Chyba obsluhy při dynamickém autotestu
539 klimatizace při autotestu zapnuta
542 Obvod palivového čerpadla - špatná kostra nebo stále pod napětím
543 Obvod palivového čerpadla - žádné napětí
551 Ovod řízení volnoběhu (ISC)
552 Obvod přidaného vzduchu
556 Obvod palivového čerpadla - primární obvod selhal
557 Zkrat ve spínacím obvodu recirkulace výfukových plynů
558 Elektrický obvod elektronického regulátoru podtlaku (EVR)
563 Obvod vysokorychlostního elektrického pohodnu ventilátoru (EDF)
564 Relé/obvod elektrického ventilátoru (EDF)
565 Odvzdušňovací ventil nádrže (CANP)
566 Relé selenoid 3/4 (THS)
573 Relé/obvod elektrického ventilátoru (EDF)
574 Relé/obvod vysokorychlostního elektrického ventilátoru (HEDF)
575 Obvod/pojistný vypínač čerpadla paliva
576 Spínač kickdownu (KDS)
577 Spínač kickdown (KDS) nebyl aktivován během autotestu
612 Obvod spínače 4/3 přerušen
613 Spínač 4/3 přerušen
614 Obvod spínače 3/2 zkratován
615 Spínač 3/2 přerušen
621 Obvod selenoidu řazení 1
622 Obvod selenoidu řazení 2 624 Selenoid ventilu tlakového regulátoru (EPC) - vysoká hodnota
625 Selenoid ventilu tlakového regulátoru (EPC) - nízká hodnota
628 Modulovaný magnetický ventil - spojka měniče momentu (MLUS)
629 Selenoid spojky měniče momentu
634 Obvod spínače ,,neutral" (NDS)
635 Spínač teploty převodovky
636 Spínač teploty převodovky - sensor mimo rozsah
637 Spínač teploty převodovky - hodnota senzoru příliš vysoká
638 Spínač teploty převodovky - hodnota senzoru příliš nízká
639 Senzor rychlosti převodovky (TSS) vadný
645 1.rychl. stupeň vadný
646 2.rychl. stupeň vadný
647 3.rychl. stupeň vadný
648 4.rychl. stupeň vadný
649 ETV (systém převodovky EPC) vadný
651 ETV občasná porucha
652 Modulovaný magnetický ventil - spojka měniče momentu
653 Spínač řízení převodovky nebyl aktivován během autotestu
658 Neměňte polohu spínače sportovního/úsporného režimu během autotestu
756 Přerušení spínacího obvodu selenoidového ventilu počátku vstřikování
757 Zkrat ve spínacím obvodu selenoidového ventilu počátku vstřikování
758 Počátek vstřikování selenoidového ventilu vstřikování mimo pracovní rozsah
998 Porucha obvodu ECT/ACT/MAF/Tk